Debel AS - Gardiner og badetilbehør
Vis
debel_topbillede.jpg
om_debel.gif

Det er viktig for oss at våre kunder føler seg trygge ved å kjøpe en vare fra DEBEL. Hos DEBEL sikrer vi derfor at våre solavskjermingsprodukter alltid lever opp til Europa-Kommissionens afgørelse 477 (2011/477/EU) og produktsikkerhetsloven.

De nye retningslinjer er gjeldende alle steder, hvor barn ferdes, og har primært fokus på lengden til kjede og snor i forhold til gulv og sikkerhetsanordning. Det er også nye retningslinjer for advarsler, hvor det blant annet er krav til, at skiltet nederst på siden skal være synlig på salgsstedet

 

 

Vi anbefaler følgende:

Små barn kan bli kvalt av løkker i snortrekk, kjeder og bånd, som brukes til betjening av produktet. For å unngå kvelning og innvikling i snorene skal disse holdes utenfor barns rekkevidde. Snorer kan vikle seg rundt et barns hals. Flytt senger, barnesenger og møbler vekk fra snorer til vindusavskjerminger. Snorer skal IKKE bindes sammen. Sørg for at snorer ikke danner en løkke.

 

Sørg alltid for å anvende våre sikkerhetsanordninger som medfølger våre produkter. Skulle du miste eller ødelegge sikkerhetsanordningen, kan du henvende deg til kundeservice hos din DEBEL-forhandler.

 

Vi oppfordrer alle til å bruke våre veiledninger til montering og tilpasning av våre produkter. Du finner veiledninger sammen med våre produkter. Dessuten finnes veiledninger på denne link - Gjør-det-selv.

 

Har du fremdeles spørsmål til sikkerheten rundt våre produkter, er du velkommen til å kontakte vår kundeservice på telefon 22 90 77 00 .


 

DEBEL_Warning_POS_N


 
CHILD_SAFE_EU
DEBEL · Forhandles av DECOPRODUKTER AS · Kleverveien 3 · N-1540 Vestby